Apie laikraštį

Vilnis – Molėtų rajono laikraštis, leidžiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Molėtuose.

Istorija

1951–1990 m. LKP Molėtų rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos organas, nuo 1990 m. – rajono laikraštis. 

1951 m. buvo leidžiamas vienąkart-dukart, 1952–1961 m. – du kartus, nuo 1962 m. – tris kartus, nuo 1990 m. – du kartus per savaitę. Iki 1961 m. pabaigos laikraštis vadinosi „Tarybiniu keliu“, kurį laiką nebuvo leidžiamas, nuo1962 m. vasario mėn. laikraštis buvo pavadintas – „Pirmyn“, nuo 1991 m. kovo 20 d. – tuometinės rajono tarybos sprendimu laikraščiui suteiktas pavadinimas - „Vilnis“. Spausdino Molėtų spaustuvė, nuo 1987 m. Utenos spaustuvė. Tiražas 1951 m. – 1000 egz., 1987 m. – 8400 egz., 1997 m. – 3000 egz.

Laikraščio tiražas 2013m. -  2400 egz. ir leidžiamas du kartus per savaitę (antradieniais, penktadieniais). Steigėja ir leidėja UAB "Molėtų Vilnis", spausdina UAB „Utenos spaustuvė“.

Minėjome 50 - metį...

5555

... 60 - metį...

60m