Prenumerata

Laikraščio prenumeratos kainos 2021 metais:

Su pašto paslauga :

Mėnesiui  – 3,90 €;

Pusmečiui  - 23,40 €;

Metams  - 40 €.

Be pašto paslaugos :

Mėnesiui - 3 €;

Ketvirčiui - 9 € ;

Pusmečiui - 18 € ;

Metams - 36 €;


Laikraštį galite užsiprenumeruoti "Vilnies" redakcijoje, K.Juočepio parduotuvėse "Skrydis" (Janonio g.  ir Melioratorių g. Molėtuose), G. Steiblio parduotuvėje "Svirnelis" (Liepų g. 2 A, Molėtai).

Užsiprenumeravus laikraštį 'Vilnies" redakcijoje jį galima atsiimti pačioje redakcijoje ir  parduotuvėse: "Jovaras", "Lakaja", "Rūta", "Skrydis" (Janonio g., Melioratorių g.).

Taip pat užsukę į redakciją galite užsiprenumeruoti "Vilnį" ir su pristatymu į namus!

 

 

Išsamesnė informacija:

Tel.: 51339, 8652 44882;

el.p. reklama@vilnis.lt