Prenumerata

Laikraščio prenumeratos kainos 2022 metais:

Su pašto paslauga :

Mėnesiui  – 5,5 €;

Ketvirčiui- 16,5 €;

Pusmečiui  - 33 €;

Metams  - 55 €.

Be pašto paslaugos :

Mėnesiui - 4 €;

Ketvirčiui - 12 € ;

Pusmečiui - 24 € ;

Laikraštį galite užsiprenumeruoti "Vilnies" redakcijoje, K.Juočepio parduotuvėse "Skrydis" (Janonio g.  ir Melioratorių g. Molėtuose), G. Steiblio parduotuvėje "Svirnelis" (Liepų g. 2 A, Molėtai).

Užsiprenumeravus laikraštį 'Vilnies" redakcijoje jį galima atsiimti  redakcijoje ir  parduotuvėse: "Jovaras", "Lakaja", "Rūta", "Skrydis" (Janonio g., Melioratorių g.).

Taip pat užsukę į redakciją galite užsiprenumeruoti "Vilnį" ir su pristatymu į namus!

 

Išsamesnė informacija:

JOLANTA ŽIEMELIENĖ

Tel. 8652 44882;

el.p. reklama@vilnis.lt