Prenumerata

Laikraščio prenumeratos kainos 2023 metais:

Su pašto paslauga :

Mėnesiui  – 9 €;

Ketvirčiui- 27 €;

Pusmečiui  - 50 €;

Metams  - 100 €.

Be pašto paslaugos :

Mėnesiui - 6 €;

Ketvirčiui - 18 € ;

Pusmečiui - 36 € ;

Laikraštį galite užsiprenumeruoti "Vilnies" redakcijoje, K.Juočepio parduotuvėse "Skrydis" (Janonio g.  ir Melioratorių g. Molėtuose).

Užsiprenumeravus laikraštį 'Vilnies" redakcijoje jį galima atsiimti  redakcijoje ir  parduotuvėse: "Jovaras", "Lakaja", "Rūta", "Skrydis" (Janonio g., Melioratorių g.), ,,Alantos dvaras".

Taip pat užsukę į redakciją galite užsiprenumeruoti "Vilnį" ir su pristatymu į namus!

 

Išsamesnė informacija:

JOLANTA ŽIEMELIENĖ

Tel. 8652 44882;

el.p. reklama@vilnis.lt