Luokesos garažų bendrijoje esama pokyčių...

Po jau trečiojo Luokesos garažų bendrijos susirinkimo  (anksčiau rašėme apie pirmuosius du) lyg ir yra pokyčių šios bendrijos valdyme, kadangi buvo renkamas bendrijos pirmininkas, kuriuo sutiko būti molėtiškis Mečislovas Dvilevičius. Jeigu kam kiltų klausimas, kodėl tiek dėmesio skiriama būtent šiai bendrijai, reiktų priminti, jog ne vienas jos narys kreipėsi į redakciją dėl nežinios, kas už ką atsakingas, kur ir kaip mokėti reikiamus mokesčius ir pan. Galų gale, kreipusis į rajono savivaldybės administraciją, situacija imta spręsti už susirinkimų organizavimą paskiriant atsakingu savivaldybininką.

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 54 liepos 16 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą