Iššūkis savivaldybei – suvaldyti tris milijonus investicijų per pusmetį

Praėjusį ketvirtadienį įvyko antrasis ir, regis, paskutinis nuotolinis rajono tarybos posėdis, mat jo pabaigoje meras išsitarė, kad kitas posėdis bus rengiamas savivaldybės salėje. Su 36 darbotvarkėje numatytais klausimais susidorota per sąlyginai trumpą laikotarpį, nes prieš tai ilgai ir nuosekliai diskutuota tarybos komitetų posėdžiuose, kurie taipogi buvo tiesiogiai transliuojami ir vyko savivaldybės salėje. Tad rajono politikams saviraiškai, savireklamai, politikavimui progų – į valias. Galbūt išskirtinai šiuokart daug dėmesio skirta ne tiek rajono gyvenimą lemiantiems sprendimams, kiek jau įsisenėjusiai ir šių dienų kontekste ne tokiai svarbiai bent jau didžiajai visuomenės daliai problemai – miesto viešojo tualeto likimui...

 

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 42 birželio 2 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą