KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI APIE PASLAUGAS, SUSIJUSIAS SU PERSONALO ADMINISTRAVIMU BEI VALDYMU?

Personalo administravimas bei valdymas yra neatsiejama visų organizacijų dalis. Šios dvi sritys, žinoma, nėra tapačios, tačiau jas sieja pakankamai nemažai dalykų, pavyzdžiui, abi šios sritys yra susijusios su personalu, abi jos yra būtinos kiekvienoje organizacijoje ir, prireikus pagalbos arba konsultacijos personalo administravimo ar valdymo klausimais, visada galima pasikliauti specialistais iš šalies.

Personalo valdymas ir personalo administravimas. Kas tai?

Personalo valdymas yra apibrėžiamas kaip į glaudžius darbinius santykius orientuota organizacijos vadovų bei organizacijoje dirbančių darbuotojų tarpusavio sąveika, kuri yra būtina tam, kad būtų didinamas darbuotojų įsitraukimas, pasitenkinimas darbu, motyvacija, o santykiai tarp įvairių grandžių vadovų bei darbuotojų būtų grįsti pasitikėjimu. O štai personalo administravimas yra apibrėžiamas kaip ženkliai labiau formalizuotas procesas, apimantis daugybę techninių užduočių, pradedant darbuotojų įdarbinimo ir baigiant darbuotojų atleidimo procedūromis.

Kokias sritis apima personalo valdymas?

Personalo valdymo proceso esmę puikiai atskleidžia jo tikslai. Šis organizacijoje vykstantis procesas yra orientuotas į pasitikėjimu grįstų santykių tarp vadovų ir jų pavaldinių kūrimą, darbuotojų motyvavimo sistemos, kuri didintų pasitenkinimą darbu ir produktyvumą, sukūrimą ir, žinoma, darbuotojų įsitraukimo didinimą. Personalo valdymas, palyginus su personalo administravimu, yra pastebimai mažiau formalizuotas procesas, tačiau jo reikšmė ir svarba organizacijos veiklai nuo to nei kiek nesumažėja.

Kokių paslaugų, susijusių su personalo valdymu, galime įsigyti iš išorės specialistų?

Personalo valdymas, kaip jau tikriausiai supratote, yra gana kompleksiškas ir sudėtingas procesas, todėl papildoma informacija, padedanti susidoroti su iškilusiais iššūkiais tikrai praverčia. Personalo valdymo konsultacijos, kaip paslauga, yra itin tinkama ir vertinama organizacijų, kurioms jų pagalba pavyko išspręsti dažnos darbuotojų kaitos, darbuotojų pritraukimo bei išlaikymo, įsitraukimo ir kitas problemas. Tokio pobūdžio konsultacijos taip pat padeda įsigilinti ir imtis spręsti problemas, susijusias su žemais pasitenkinimo darbu rodikliais ir kt. Dažniausiai išorinių specialistų pagalba prasideda nuo galimų sunkumų identifikavimo, surenkant organizacijos darbuotojų grįžtamąjį ryšį apie įvairias su jų motyvacija, pasitenkinimu ir įgalinimu susijusias įmonės charakteristikas. Žinant “skaudančias” vietas teikiamos rekomendacijos reikalingiems pokyčiams įgyvendinti. 

Kokias sritis apima personalo administravimas?

Personalo administravimas, kaip jau buvo minėta, apima visas su darbuotojais susijusias technines sritis, kaip, pavyzdžiui, darbuotojų įdarbinimą, darbo grafikų bei darbo apskaitos žiniaraščių rengimą, periodinių privalomosios sveikatos patikrinimų organizavimą bei kontrolę, įvairių įsakymų, susijusių su darbo santykiais, rengimą, pranešimų teikimą SoDrai, darbuotojų asmens bylų tvarkymą, darbuotojų atleidimą, įvairių tvarkų bei politikų (atlygio, lygių galimybių ir pan.) rengimą ir kt.

Kokių paslaugų, susijusių su personalo administravimu, galima įsigyti iš išorinių personalo administratorių?

Išoriniai partneriai, kuriems nutarsite patikėti savo personalo administravimą, gali pasirūpinti absoliučiai visomis su darbuotojų administravimu susijusiomis užduotimis. Naudotis išorės specialistų paslaugomis iš tiesų verta, nes, pirma, paslaugų spektras yra parenkamas individualiai pagal kiekvienos konkrečios organizacijos poreikius bei pageidavimus, o antra, patikėjus technines užduotis išoriniams personalo administratoriams, atsiranda ženkliai daugiau laiko, kurį galima skirti personalo įtraukties, motyvacijos didinimui, kvalifikacijos kėlimui, mokymui ir kitiems svarbiems procesams. Pažymėtina, kad išorės personalo administratoriai gali perimti tiek visas, tiek pavienes užduotis, todėl ši paslauga gali būti itin lanksti ir individualizuota. Daugiau informacijos apie personalo administravimą ir su juo susijusias paslaugas rasite, sekdami šią nuorodą: https://emplonet.lt/klientams/personalo-administravimas/.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą