Praėjusią savaitę rajono meras Saulius Jauneika buvo susitikime su Vyriausybės kancleriu, kurio tema itin aktuali mūsų ir kitų mažesnių rajonų gyventojams. Kalbėtasi apie ligoninių ateitį, kuriai ministras A. Veryga prieš kurį laiką buvo numatęs nelabai linksmą perspektyvą. Pasak mero, šiuokart susitikime diskusijoje dar dalyvavo ir kaimynai - Širvintų bei Ukmergės rajonų vadovai. Kalbėtasi apie ligoninių, kurios dabar yra panašios savo struktūra, perspektyvas ir galimus pertvarkos ar išsaugojimo variantus. Prieš kurį laiką buvo pasklidusi žinia, kad Ukmergės ir Širvintų rajonų tarybos lyg ir buvo palaiminusios sprendimą dėl jų turimų ligoninių jungimosi į vieną.

Skaityti daugiau...

Praėjusią savaitę tris dienas Molėtuose viešėjo Sakartvelo nacionalinės televizijos  kūrybinė grupė, kurios sukurtoje laidoje  "Laukiam svečiuose su Zura Dvali" , pasiekiančioje 40 rusakalbių pasaulio šalių žiūrovus, bus pristatomas mūsų kraštas. Svečius į Molėtų kraštą pakvietė,  pasitiko ir lydėjo rajono mero patarėjas P. Valentinavičius ir Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė D. Kulienė.  Pirmiausia kūrybinė grupė apsilankė Dubingių žirgyne, kur buvo sužavėti čia sukurta infrastruktūra, teikiamomis atvykusiajam paslaugomis, netgi pats laidos vedėjas Zura Dvali užsiropštė ant žirgo.

Skaityti daugiau...

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM duomenimis, Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje gauti 190 pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Iš jų 70 proc. atvejų (dėl 134 vaiko) grėsmės vaikui lygis vertintas, bet nenustatytas, 98 atvejais nustatytas I grėsmės lygis ir tėvams pradėta teikti pagalba, 20 vaikų nustatyta aukščiausia grėsmė vaiko saugumui.

Skaityti daugiau...

Molėtų menų mokykla, jau daugelį metų prisiglaudusi prie vaikų lopšelio darželio „Vyturėlis“, prabanga, patogumu, erdve ar kuo nors kitu, kas susiję su patalpomis, girtis tikrai negali. Nors, atvirai pasakius, to daryti niekad negalėjo, nuo pat įsteigimo prieš daugiau nei penkis dešimtmečius. Gal todėl čia išugdoma tiek daug talentų, kurie garsina Molėtus šalyje ir net už jos ribų, kurie čia nesibodi sugrįžti ir surengti savo koncertus ar pasidalinti patirtimis, patarimais. Galbūt tikrai ne sukurtoje aplinkoje glūdi esmė, turinys - kitur, bet visgi civilizuotame pasaulyje turi būti ir atitinkama aplinka bei komfortas darbui ir mokymuisi.

Skaityti daugiau...

Po jau trečiojo Luokesos garažų bendrijos susirinkimo  (anksčiau rašėme apie pirmuosius du) lyg ir yra pokyčių šios bendrijos valdyme, kadangi buvo renkamas bendrijos pirmininkas, kuriuo sutiko būti molėtiškis Mečislovas Dvilevičius. Jeigu kam kiltų klausimas, kodėl tiek dėmesio skiriama būtent šiai bendrijai, reiktų priminti, jog ne vienas jos narys kreipėsi į redakciją dėl nežinios, kas už ką atsakingas, kur ir kaip mokėti reikiamus mokesčius ir pan. Galų gale, kreipusis į rajono savivaldybės administraciją, situacija imta spręsti už susirinkimų organizavimą paskiriant atsakingu savivaldybininką.

Skaityti daugiau...