Obelynės kaimo įkūrėjų brolių Matuliauskų sodybos – Kultūros paveldo registre

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta patikslinti Obelynės kaimo (Čiulėnų s.) Antano Matuliausko etnoarchitektūrinės sodybos, susidedančios iš pirkios, svirno, kluono, I tvarto, II tvarto, duomenis Kultūros vertybių registre, apibrėžti teritorijos ribas ir nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį kompleksui ir kompleksinėms dalims. I tvartui suteikta teisinė apsauga, statinys įrašytas į Kultūros vertybių registrą.

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 80 spalio 23 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą