Molėtai tremtiniui S. Šepečiui tapo namais visam gyvenimui

Lietuvos gyventojų trėmimai vyko 1940–1953 m. 1948 m. iš Alantos apylinkių  Duobinių kaimo buvo išvežtos ūkininkų Bražėnų, Barizų šeimos, iš Laičių kaimo – Juočių ir Katinų.
Šepečių šeimos likimas. Nujausdami tremties tikimybę, ūkininkų Adelės ir Jono Šepečių šeima, turėjusi daugiau nei 40 ha žemės, slapstėsi pas kaimynus. Daug išgyvenimų teko šeimai, kai tvarkingų ūkininkų ūkis buvo nubuožintas, šeimininkams palikus 5 ha žemės, teko mokėti valstybei mokesčius pinigais, maisto produktais. Namuose nakvoti likdavo tik ūkio šeimininko Jono motina Elena Vėžienė. 

 

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 45 birželio 12 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą