„Bažnyčios Kronikos“ vertėja gimė Molėtų rajone

Algirdas Meilus

 

2022 m. sukako 50 metų, kai lietuviai pradėjo leisti katalikiškąjį laikraštį „Kronika“. Šalies Seimas šiuos metus paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais. Vyko daug įvairiausių renginių šiam įvykiui pažymėti, prisiminti „Kronikos“ leidėjai. Tarp jų -Angelė Joteikaitė (Andžela Joteika), gimusi 1927 m. Molėtų r., Balninkų s., Perkalių k.
1928 m. vienerių metų sulaukusią Angeliutę tėvai Uršulė Meilutė Joteikienė ir Povilas Joteika iš Lietuvos  išsivežė į Braziliją. Kartu su Angele ir tėvais plaukė laivu per Atlanto vandenyną vyresnė jos sesuo Julija ir brolis Stasys.

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 2 sausio 6 d.

 

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą