Kiekvieno žmogaus gyvenime visada būna pirmas kartas. Pirmas oro gurkšnis, pirmas žingsnis, pirmas šaukštas, pirma meilė, bučinys, pirma netektis... Ir taip galima priskaičiuoti šimtus tų „pirmų kartų“...  O svarbiausia, kad tas pirmas kartas gali nutikti bet kuriame amžiaus tarpsnyje. Apie tai ir šnekučiavomės su Girsteitiškio bibliotekininke, bendruomenės pirmininke Jolanta Andrukoniene.
Visos rajono bibliotekininkės, o per jas ir kiti rajono gyventojai, nekalbant jau apie Girsteitiškį, žino, kad Jolanta Andrukonienė yra tortų kepėja. O kada ji pati iškepė pirmąjį tortą? „Gal 11 ar 12 klasėj, – sako pusamžė moteris, pridūrusi, jog jau tuomet buvo pirmieji Alantos vidurinės mokyklos moksleiviai, turėję baigti ne vienuolika, o dvylika klasių. - Tai, va, ir čia pirmas kartas“, – juokiasi buvusi alantiškė J. Urbonavičiūtė.

Skaityti daugiau...

Sako, per šimtą metų gimsta ir užauga keturios žmonių kartos, bet jų visų atstovams retai kada pasiseka susėsti prie bendro stalo. O štai Rita Vileišytė-Bagdonienė, Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 16-osios Akto signataro  Jono Vileišio dukra, iš JAV į Lietuvą buvo atskridusi minėti savojo 100-ečio jubiliejaus. Gimtadienio šventėje Vilniaus senamiestyje dalyvavo daug sveikintojų, tarp kurių buvo ir Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, padovanojusi jubiliatei pačios rengtą knygą „Molėtai 1918-2018“. Molėtų viešosios bibliotekos vardu poniai R. Vileišytei- Bagdonienei sveikinimą buvo išsiuntusi  ir Nijolė Stančikienė, kuruojanti Molėtų literatų veiklą ir kurios bendrų paskatų su Lietuvos radijo žurnaliste, kraštiete Vita Ličyte dėka, audiogidas Girsteitiškio dvaro vietomis atsirado ir Molėtų bibliotekos svetainėje... 

Skaityti daugiau...

Trečius metus pirmas liepos sekmadienis Lietuvoje pažymimas kaip Globėjų diena. Šia proga Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai pirmą kartą organizuoja renginių savaitę globai ir įvaikinimui viešinti. Budintis globotojas tai - asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, atliepia jo poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šiuo metu Molėtų rajone yra trys budinčios globotojos. Tačiau toks globotojų skaičius vis dar nepakankamas. Pasiryžtančių į savo šeimą priimti iš nesaugios biologinės šeimos paimtus vaikus mūsų savivaldybėje vis dar trūksta.

Skaityti daugiau...

Vėžlys, gaidys ir akvalangas... Tiesą sakant – tie trys dalykai tarpusavy neturi nieko bendra, bet jie pirmieji, atėję į galvą kaip vaizdiniai spaudos, radijo ir televizijos  palyginimui. Visiems jiems, daugiau ar mažiau, buvo pranašautos mirtys, bet, atrodo, kad jie – ilgaamžiai ir taip lengvai nepasiduodantys jokioms pranašystėms. Nors juos valdo ir jais naudojasi patys žmonės, bet ilgainiui šie informacijos produktai  tampa „gyvais organizmais“, be kurių būtų sunku įsivaizduoti visas tris laiko – praeities, dabarties ir ateities formas. Šįkart -apie  radiją, o jis man asocijuojasi su gaidžiu, kurio skardžiabalsį  „ kakariekū“ retai kur beužgirsi...

Skaityti daugiau...

Penktadienį į posėdį buvo susirinkusi Molėtų rajono savivaldybės Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija (pirmininkė Aldona Rusteikienė). Kaip informavo būsto žmonėms su negalia pritaikymą administruojanti Rasa Karūžaitė, komisija nusprendė pritaikyti šešis būstus neįgaliesiems, gyvenantiems Molėtų mieste ir rajone.

Skaityti daugiau...