Lietuvos kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai Inturkėje

Rugpjūčio 20 d. bus minimos kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100 – osios metinės
Kardinolas Vincentas Sladkevičius nuo 1948 iki 1952 metų yra dirbęs Inturkės parapijos klebonu. Tai buvo gūdūs sovietinio pokario bei kolektyvizacijos metai. Atvykęs į Inturkę 1948 m. rugsėjį, būsimasis kardinolas negalėjo įsikurti buvusioje klebonijoje, nes klebono vietą buvo užėmęs partorgas. Taip V. Sladkevičius apsigyveno pas inturkiškę Eleną Kleniauskienę. Kleniauskų namas mena išskirtinę Inturkės istoriją: jame yra gyvenęs ir Stalino nužudytas generolas Vytautas Putna, lankydavosi garsusis dainininkas Kipras Petrauskas, tame name yra buvęs pirmasis felčerio Stasio Kleniausko senelio įsteigtas 3 lovų dienos stacionaras.

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 62 rugpjūčio 14 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą