Nualmėjo Jurginės Dubingiuose

Po dvejų metų pertraukos į Dubingius sugrįžo Jurginių šventė. Dėl lietaus te-ko keisti šven-tės vietą ir prie jos taikyti ren-ginio scenari-jų. Todėl šven-tė persikėlė į Asvejos regio-ninio parko lan-kytojų centrą.

 

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 31 balandžio 26 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą