Darganotą, rodos, mažai kuo iš kitų išsiskiriantį penktadienio vakarą prie klubo "STEREO" burėsi žmonės. Lietus, kaip ir rudeniška prieblanda, jų neišbaidė, o suartino. Jie čia rinkosi ne šiaip sau - į gerumo vakarą "Kol kartu". Organizatorių teigimu, paramos renginys buvo skirtas vaikams, jų svajonėms bei šeimoms, o parama tapo įėjimo į renginį mokestis - 10 eurų.

Skaityti daugiau...

Molėtų viešosios bibliotekos „Literatūrinių tiltų“ kelionė šįsyk vingiavo link Joniškio ir Inturkės. Pirmoji stotelė buvo Inturkėje – Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje, kur seniūnė Almutė Navickienė papasakojo apie miestelio šiandieną, o bibliotekininkė Onutė Cesiulienė   – apie praeitį. Dabarčiai su praeitimi nėra ko lygintis, bet, kaip sako patarlė, nėra  ko ir Dievo į medį varyti. Miestelis gyvuoja, klesti, gražėja... Tuo galėjome įsitikinti ir patys, pėstute eidami iki pravoslavų Dievo Motinos Užtarėjos cerkvės, buvusios baltos, o dabar tapusios ryškiai žydra, auksinio rudens dieną atrodžiusia  lyg iš atviruko...

Skaityti daugiau...

Balninkų seniūnijoje nuvilnijo tradicinės rudens šventės „Po darbų“, kuriose apibendrinti metų darbai, pasiekimai, laimėjimai, pasveikinti Dapkūniškių, Girsteitiškio ir Balninkų krašto jubiliatai, naujagimiai ir jų tėveliai. Dapkūniškiuose ir Girsteitiškyje buvo pristatyta papildyta Butauto Barausko fotografijų paroda „13 Dapkūniškių bobučių“, o balninkiečiai apžiūrėjo Irenos Pusvaškienės paruoštą nuotraukų parodą, atspindinčią balninkiečių gyvenimą ir veiklą per dešimtmetį.

Skaityti daugiau...

Joniškio biblioteka sulaukė neįprasto svečio - joje lankėsi Antanas Žilėnas, kuris pristatė savo naująją knygą „Parubežys ir parubežiniai“. Šią knygą autorius skyrė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui ir Pasienio policijos 95 metų sukakčiai paminėti. Pasak jo, knygoje daugiausiai dėmesio skirta Pietryčių Lietuvos (Utenos baro) parubežio apsaugos istorijai, pasieniečiams, garbingai saugojusiems administracinę liniją su Lenkija.

Skaityti daugiau...

Antradienio pavakarę Viešosios bibliotekos salėje būta neįprasto susitikimo, molėtiškius bičiuliškai pasišnekučiuoti kvietė Paryžiuje gyvenantis lietuvių prozininkas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kurį atlydėjo „Odilės“ leidyklos direktorė Bartė Kuolytė ir bibliotekininkė, renginių vedėja Elvyra Pažemeckienė.

Skaityti daugiau...