Paskutinis rajono tarybos posėdis su apsilankymu baigtame statyti baseine

Ir šis, beje, šiemet jau keturioliktas ir paskutinysis, posėdis neapsiėjo be tradiciniu jau daugelį metų tapusio darbotvarkės klausimo  - rajono biudžeto tikslinimo. Tiesa, jo pakeitimo sprendimas nesulaukė diskusijų komitetuose, mat biudžetas didėja, jis gerokai viršijo 30 milijonų eurų. Tas perskirstymas, kurio šiuokart imtasi, daugiausiai susijęs su  lėšomis, skirtomis valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti, taipogi padarytas asignavimų perskirstymas savivaldybės įstaigoms, kurios kai kuriose vietose sutaupė, o kai kuriose pristigo lėšų.

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 98 gruodžio 30 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą