Tradicinės mero vaizdo konferencijos, kurioje įvairių įstaigų ir institucijų vadovai ar atstovai atsako į jiems gyventojų skirtus klausimus, metu Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) viršininkas v.t. pulkininkas leitenantas Rolandas Pumputis turėjo gvildenti klausimą apie neva perteklinius ugniagesių reikalavimus visuomeniniams pastatams! Konkrečiai kalbėta apie reikalavimus bendruomenių centrams. Ar iš tiesų šiems objektams keliami reikalavimai yra didžiuliai, klausiamas Molėtų PGT viršininkas liūdnai pajuokavo, kad  geriau pirma atlikti visuomeninių patalpų patikrinimus, negu vėliau aiškintis gaisro kilimo priežastis.

Skaityti daugiau...

Šventinis šios dienos minėjimas, kaipo ir daugelis kitų renginių, vis dar nesugrįžo į įprastinę savo vietą – Kultūros centro salę, nes remontas tebevyksta. Tad jaukiai ir šiltai įsikurta visus sambūrius svetingai priimančioje  Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Kovo 11 – osios sambūris pradėtas  darniu Tautiškos giesmės atlikimu, kuri sugiedota kartu  su Molėtų kultūros centro choru (vad. Justina Medževeprytė).

Skaityti daugiau...

Į redakciją paskambinusi molėtiškė, nepanorusi viešai skelbti savo pavardės, bet redakcijai prisistačiusi, išdėstė tai, ko, jos ir keleto kaimynų, beje, jau garbaus amžiaus, nuomone naujoji valdžia turėtų imtis greičiausiai.
-Mes vis giriamės, kad turime tokias gražias paežeres, sutvarkytus takus, kuriais dažnai su kaimyne prasieiname, matome, jog ir miesto svečiai mėgsta čia pasivaikščioti. Nejaugi tokia neišsprendžiama problema sudrausminti savo keturkojų augintinių šeimininkus, kad jie surinktų šunų šūdus. Šito žodžio nebijau, - dėstė garbaus amžiaus molėtiškė.

Skaityti daugiau...

Rinkimų naktį "Vilnis" svečiavosi kandidatų į merus būstinėse, kur nestigo šurmulio, jaudulio , prognozių, vilčių ir nusivylimų. Reiktų prisipažinti, kad tik viename štabe neteko pabūti - pas Audrių Ilgevičių, kuris kalbinamas dar vykstant balsavimui sakė, jog rezultatų lauks su keletu draugų ir artimaisiais, o vakaras su rinkimų rezultatų aptarimu bus surengtas tuomet, kai visi bendražygiai galės draugėn susirinkti.

Skaityti daugiau...

Ketvirtadienio rytą į „Vilnies“ redakciją paskambinusi moteris piktinosi užterštu takeliu nuo Pastovio gatvės, Molėtuose į kalniuką link savivaldybės. Pašnekovė dėstė, kad takelyje ji pateko į spąstus – mat jo grindinys buvo išterliotas tepalu ir dažais...

Skaityti daugiau...