Molėtų rajono savivaldybės administracijos statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramutė Vasaravičienė, aptardama žemės ūkio situaciją Molėtų rajone pernai metais, pirmiausia paminėjo, kad sausio 1 dieną žemės fondas rajone buvo 136 681,69 ha, iš jo laisvos žemės fondą sudaro 9321,7674 ha (išnuomota valstybinės žemės 4520,4366 ha). Molėtų rajono taryba, įvertindama Registrų centro pateiktus duomenis apie žemės sklypų vidutinės rinkos vertės ženklų padidėjimą, 2017 metais sumažino žemės mokesčio tarifus 2018 metams. Žemės ūkio paskirties žemei tarifas buvo sumažintas 0,45 proc. punkto. Deklaruojant Žemės ūkio naudmenis ir kitus plotus, pernai buvo įregistruotos 3038 paraiškos, įbraižyta 24868 laukai. Savarankiškai teikė paraiškas 135 asmenys deklaruodami 3523,55 ha žemės ūkio naudmenų.

Skaityti daugiau...

Molėtuose atsiradus naujoms erdvėms, atsinaujinant ir renovuojant sporto objektus, daugelis molėtiškių vis dažniau įsijungia į sveikatingumo programas. Padaugėjo laisvalaikį leidžiančių žmonių sporto, gimnastikos ir treniruoklių salėse, nemažai pasivaikštančiųjų vakarais aplink mūsų gražius ežerėlius. Prieš trejus metus apie 30 moksleivių merginų ir jaunųjų mamyčių susibūrė į rankinio komandą, kuriai ėmiausi vadovauti. Entuziazmo nestigo, nes merginos ir moterys norėjo prisidėti garsinant Molėtus... Todėl prie vyrų rankinio, krepšinio ir futbolo komandų, dalyvaujančių įvairaus rango varžybose, prisijungė ir viena merginų bei moterų komanda, dalyvaujanti Lietuvos moterų rankinio I lygos čempionate.

Skaityti daugiau...

Praėjusią savaitę praūžusi vėtra ne vienam sukėlė nepatogumų ir nerimo dėl savo turto. Be vėjo nuskraidintų kibirų, vazonėlių, kitų lengvesnių daiktų, buvo fiksuoti ir didesni padariniai. Bijutiškietis Aleksas Strumila mums atsiuntė iliustraciją iš savo gyvenvietės.

Skaityti daugiau...

Tradicinės mero vaizdo konferencijos, kurioje įvairių įstaigų ir institucijų vadovai ar atstovai atsako į jiems gyventojų skirtus klausimus, metu Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) viršininkas v.t. pulkininkas leitenantas Rolandas Pumputis turėjo gvildenti klausimą apie neva perteklinius ugniagesių reikalavimus visuomeniniams pastatams! Konkrečiai kalbėta apie reikalavimus bendruomenių centrams. Ar iš tiesų šiems objektams keliami reikalavimai yra didžiuliai, klausiamas Molėtų PGT viršininkas liūdnai pajuokavo, kad  geriau pirma atlikti visuomeninių patalpų patikrinimus, negu vėliau aiškintis gaisro kilimo priežastis.

Skaityti daugiau...

Šventinis šios dienos minėjimas, kaipo ir daugelis kitų renginių, vis dar nesugrįžo į įprastinę savo vietą – Kultūros centro salę, nes remontas tebevyksta. Tad jaukiai ir šiltai įsikurta visus sambūrius svetingai priimančioje  Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Kovo 11 – osios sambūris pradėtas  darniu Tautiškos giesmės atlikimu, kuri sugiedota kartu  su Molėtų kultūros centro choru (vad. Justina Medževeprytė).

Skaityti daugiau...