Praėjusiais metais buvo vykdoma kultūros paveldo objektų stebėsena Suginčių seniūnijoje. Tai viena iš didžiausių rajono seniūnijų, kurioje gausu įvairių kultūros paveldo objektų: senovės gyvenviečių, piliakalnių, pilkapynų, akmenų, alkų, kapinynų ir kitų reikšmingų objektų. Viena iš reikšmingiausių paveldo vertybių Suginčių seniūnijoje – Lietuvos partizanų, ryšininkų ir rėmėjų Kraujelių namo vieta Kaniūkų kaime, kuriai suteiktas istorinis ir memorialinis vertingųjų savybių pobūdis. Šioje sodyboje gimė ir gyveno vienas paskutiniųjų aktyvių Lietuvos partizanų Antanas Kraujelis – Pabaisa, Siaubūnas.

Skaityti daugiau...

Molėtų mamų klubas surengė kalėdinę labdaros mugę, kurios metu buvo  renkamos lėšos vaikų svajonėms išpildyti. Mugė ir pirkėjų dosnumas pranoko lūkesčius, nes iš viso (su sekmadienį vykusios mugės Dubingiuose rezultatu) buvo surinkta 424 eurai.

Skaityti daugiau...

Šiuo švenčių laukimo laikotarpiu Molėtų viešoji biblioteka kviečia pasidairyti po Alantos apylinkes, žvelgiant į senas fotografijas, kurios tinkamu formatu  sumaketuotos ir atspaustos, priverčia jas pamatyti kitaip.

Skaityti daugiau...

Viena žinomiausių Lietuvos poečių –  Nacionalinės premijos laureatė Ramutė Skučaitė spalio 27-ąją minėjo 90-ečio sukaktį. Nedaug trūko, kad ir mes, molėtiškiai, būtume galėję gyvai pasveikinti poetę, trečiadienio vakarą turėjusią atvykti į Molėtų viešąją biblioteką. Deja, užteko, kad Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje neseniai apsilankiusi poetė, grįžusi į Vilnių, susirgo....

Skaityti daugiau...

Kaip jau esame rašę, prie Bijutiškio šv. Onos bažnyčios spalio 8 – 13 dienomis įvyko archeologiniai kasinėjimai, kuriuos inicijavo Inturkės Dievo Motinos Užtarėjos parapijos seniūnė Tatjana Zavadskaja, ieškodama stačiatikių šventojo kankinio Joano Steblin – Kamenskij šeimos palaikų, tikintis, kad būtent Bijutiškio bažnyčios kalnelyje gali būti palaidota ir šventojo Joano motina Olga Aleksandrova Steblin - Kamenskaja. Kelias dienas prie Bijutiškio bažnyčios dirbusiems archeologams, vadovaujamiems archeologo mokslų daktaro Lino Kvizikevičiaus, pavyko atrasti keturvietę kriptą – laidojimo rūsį, iš kurio buvo iškelti trys dideli karstai ir vienas vaikiškas karstelis.

Skaityti daugiau...