Praėjusią savaitę įvykęs rajono tarybos posėdis, prasidėjęs dviejų jubiliatų pasveikinimu, buvo rekordiškai trumpas - jis truko vos valandą...
Posėdžio pirmininkaujančiojo pozicijas užėmęs rajono mero pavaduotojas Henrikas Ivickas visus pirmiausia informavo, kad Aplinkos ministerijoje vyksta sambūris dėl konkurso  "Žvejybos rojus" nugalėtojų paskelbimo, kuriame turėjo būtinai dalyvauti meras, ir ėmėsi sveikinimo ceremonijos.

Skaityti daugiau...

Beveik lygiai prieš metus įvyko rinkimai į Seimą, kurie daugeliui prognozavusiųjų jų baigtį buvo netikėti. Mat po pirmojo rinkimų etapo į "atlapus" antrajame kibo du labai skirtingi kandidatai - darbietis Petras Čimbaras ir krikščionis demokratas Valentinas Stundys. Pirmasis prieš antrąjį etapą sakė, jog "laimėtas mūšis, bet ne karas". Pripažinęs, kad dar laukia pagrindinė rinkiminė kova, P. Čimbaras teigė, jog tokių rezultatų jis ir tikėjosi. Tuo tarpu Valentinas Stundys sakė, jog "šiandien populiarūs tie, kurie pastarąjį gan sudėtingą šaliai laiką nebuvo atsakingi už priimamus sprendimus.  Bet turiu pabrėžti, kad visuomenė elgiasi racionaliai - ji nepasidavė į vieną pusę, nors populizmo būta labai daug.... " 

Skaityti daugiau...

Jau antrą kartą mūsų skaitytojus įvėlėme į avantiūrą - suteikėme galimybę parašyti pažymį už politinę veiklą mūsų rajono politikams - rajono tarybos nariams. Beje, jų kadencija jau įpusėjo, tad atliekami ar padaryti darbai, pozicijos vienu ar kitu klausimu, aktyvumas bei noras teikti siūlymus, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime - mums, rinkėjams, kaip ant delno. Žinau, kad ne vienas pasakys, kad mūsų, provincinę, politiką, vertinti nėra prasmės, nes jos atstovai nieko negali. Daugelis funkcijų deleguota valstybės, rajono biudžetas varganas ir yra skirtas tik menkam išgyvenimui, kažkokių radikalių pasikeitimų net ir būti negali. Bet visgi - ką pamatė mūsų skaitytojai ir patys politikai? 

Skaityti daugiau...

Rugsėjo 26 d. skelbtas rajono tarybos posėdis prasidėjo netradiciškai. Tiesa, visas rytmetys rajono savivaldybėje buvo ne toks, kaip visad. Mat rinktasi dar bemaž pusvalandžiu prieš darbo valandas! Tądien su šešiasdešimtmečiu sveikintas rajono meras Stasys Žvinys. Tad ankstyvieji pusryčiai šiuokart, matyt, buvo mero sąskaita...

Skaityti daugiau...

Patvirtinta kontrolės ir audito tarnybos ataskaita. Ją tarybos nariams pateikė savivaldybės kontrolierė E. Putnienė, kuri pirmiausia pabrėžė, jog jos tarnybos pagrindinis tikslas - prižiūrėti, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, ar teisėtai, ekonomiškai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas. Per praėjusius metus tarnyba (beje, joje ir dirba tik vienas žmogus) parengė ir pateikė išvadas dėl kelių priežiūros ir plėtros programų lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, prižiūrėti, panaudojimo. Nustatyta, kad lėšos panaudotos pagal paskirtį. Taip pat kontrolierė tarybai teikė tris išvadas dėl paskolų, atliko Molėtų knygyno finansinių metų auditą, parengė bei pateikė išvadą dėl rajono savivaldybės biudžeto įvykdyto ataskaitų rinkinio ir t.t.

Skaityti daugiau...