Praėjusį antradienį „Vilnyje“ perskaičiusi politinį rezonansą, kuris buvo atsakymas Seimo nariui P. Čimbarui dėl jo prieš kurį laiko laikraščiui duoto interviu, nustebau. Iš karto pabrėžiu – ne todėl, kad tai skirta mano vyrui, bet todėl, kad po juo pasirašo visų rajono taryboje esančių (net ir opozicijai priklausančių) partijų skyrių vadovai, o mums, kurie taipogi esame tarybos nariai, atstovaujantys Darbo partijai, nė žinoti neduota apie tokį raštą.

Skaityti daugiau...

  Spalio 27 d. „Vilnyje“ skaitėme Seimo nario P.Čimbaro monologą apie daug ką. Norime atkreipti dėmesį, kad kai kurie politiko pasvarstymai prasilenkia su realybe ir tėra jo spėjimas, įsivaizdavimas, bet nebūtinai taip yra.
   Pirmiausia kalbėdamas apie savivaldybės tarybos narius ir jos darbą, autorius švaistosi nepagrįstais kaltinimais.

Skaityti daugiau...

Praėjusį ketvirtadienį surengtas rajono tarybos posėdis išsiskyrė trumpa darbotvarke ir palyginus ramiu tonu, kurį kartkartėmis sujudindavo diskusijos dėl, kaip buvo įvertinta, nepadarytų namų darbų komitetuose...
Pradėta nuo žemės mokesčio tarifų 2018 metams. Pasak klausimą pristačiusios Finansų skyriaus vedėjos G. Kulbienės, Žemės mokesčio įstatymas reglamentuoja žemės mokesčio tarifus, o diferencijuotai jį pagal atskirus kriterijus nustato rajono taryba.

Skaityti daugiau...

Rajono tarybos posėdis praėjusį ketvirtadienį pradėtas iškilmingai - asmeninio jubiliejaus proga pasveikinta Mindūnų seniūnė Virginija Salapėtienė, linkint jai ir toliau išlaikyti aktyvumą, pilietiškumą, seniūnijoje atliekamų darbų pozityvumą... Šventinė nuotaika sukurta ir vėliau, posėdžiui įpusėjus, kuomet atskubėjo LR Seimo narys Petras Čimbaras. Jis tarybos, savivaldybės, visų krašto žmonių vardu sveikintas su penkiasdešimtmečio jubiliejumi, dėkojant už tai, kad yra kartu, kad stengiasi padėti spręsti problemas, kad dirba viso krašto žmonių labui, linkint ir toliau išlikti bendradarbiaujančiu, išklausančiu ir artimu žmonėms.

Skaityti daugiau...

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Molėtų skyriaus vadovu jau antrą kartą  triuškinančia partijos narių simpatijų persvara prieš kurį laiką išrinktas Saulius Jauneika. Su juo šiuokart dėl skyriaus pirmininko pozicijos varžėsi jaunosios politikų kartos atstovas Mindaugas Kildišius, kuriam savojo reitingo pasitikrinimas buvo ne itin sėkmingas, nes, surinkęs vos keliolika bendrapartiečių pasitikėjimo balsų, turėjo pripažinti konkurento, surinkusio absoliučią daugumą, pergalę.

Skaityti daugiau...